Kolon Ekleme/Gizleme

 

Matriks Web Trader Kolon Gizleme
Görsel 1.1Kolon Ekleme/Gizleme

Yukardaki görselde sarı kutu içerisinde gösterilen alanda ilgili modül için seçilip/gizlenebilecek kolonlar gösterilmektedir. (Görsel 1.1)

Bu alanda kolon seçiminden farklı olarak kolonlar gizlenebilir, tekrar aktif edilebilir. Örneğin; yukardaki görselde Miktar Alış ve Satış kutularındaki tikleri kaldıralım. Aşağıdaki görselde göreceğiniz üzere tikleri kaldırır kaldırmaz kolonlar kaybolacaktır. (Görsel 1.2)

Matriks Web Trader Kolon Gizleme
Görsel 1.2Bu ayarlamaları sadece fiyat penceresi için değil, birçok modüldeki kolon ayarları için yapabiliriz. Örneğin portföy alanı. Aşağıdaki görselde göreceğiniz ayarlarla görüntü bu şekilde. (Görsel 1.3)

Matriks Web Trader Portföy
Görsel 1.3 Biz farz edelim ki sadece hisse ismini ve Kâr/Zarar kolonunu görmek istiyoruz. Diğer kolonların tiklerini kaldırdığımız an kolonlar otomatik gizlenecektir. (Görsel 1.4)

Matriks Web Trader Portföy
Görsel 1.4